Poke Tool - Tool Chọc Bạn Bè Best Nhây Bằng NodeJs - Chuyện Code Dạo
0 Nhận xét

Poke Tool - Tool Chọc Bạn Bè Best Nhây Bằng NodeJs

Cập nhật: 08 thg 7, 2019 Lúc tháng 7 08, 2019
Hello anh em nha, như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh em một tool chọc bạn bè best nhây luôn chạy bằng NodeJs được phát triển bới một bạn member trong J2TeaM Community.

Poke Tool - Tool Chọc Bạn Bè Best Nhây

Bắt đầu nào.

Bước 1: Cài đặt NodeJs.

Để có thể sử dụng Tool Auto Poke thì chúng ta cần phải cài đặt NodeJs vào máy.

Xem bài giới thiệu và cách cài NodeJs tại đây.

Bước 2: Cài đặt package cho tool.

Để cài đặt package cho tool, bạn cần mở cửa sổ command prompt sau đó nhập lệnh:

  • Đối với Windows

Code:

npm install -g facebook-poke --save

  • Đối với MacOS/Linux

Code:

sudo npm install -g facebook-poke --save

Tiếp tục, chúng ta sẽ chạy lệnh:

poke --u <username> --p <password>

Để cấp quyền cho tool đăng nhập, trong đó <username> sẽ thay thế bằng username, <password> sẽ thay thế bằng password tài khoản Facebook của bạn.

Poke Tool - Tool Chọc Bạn Bè Best Nhây

Sau đó nhập ID Facebook của bạn ở dòng Facebook user id và token Facebook của bạn ở dòng Access token

Sau đó ấn Enter và ngồi tận hưởng thành quả thôi :)

* Note

  • Bạn có thể treo tool 24/7 nếu bạn có VPS.
  • Có thể bạn sẽ bị block chức năng Poke trong khoảng 1-2 ngày nếu như số lượng bạn bè của bạn nhiều.

Tham khảo seri NodeJs trên SiinBlog tại đây.